vylet-na-kretu

Výlet na Krétu, akryl, plátno, 80x60 cm
A Trip To Crete, acrylic, canvas, 80x60 cm