korale

Lekníny, olej, plátno, 80x40 cm
Waterlilies, oil, canvas, 80x40 cm