korale

Korále, olej, plátno, 60x80 cm
Beads, oil, canvas, 60x80 cm