exhibitions01


Výstavy


2021 Soutěž LightSpaceTime, kategorie "Zvířata" - Čestné uznání za obraz Kočka
2019 Podoby ráje - výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově
Výstava obrazů v Galerii Špejchar v Chomutově, Středočeské sdružení výtvarníků
Výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově, Salon výtvarníků Benešovska 2019
Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2019
2018 Mozaika - Výstava obrazů v Malé galerii v Doksech
Výstava obrazů v Rabasově galerii v Rakovníku, Středočeské sdružení výtvarníků
2017 Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2017
Výstava obrazů v Galerii 9 v Praze
Výstava obrazů v Muzeu umění a designu v Benešově, Salon výtvarníků Benešovska 2017
2013 Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2013
2012 Obraz v dražbě v rámci FAST filmového festivalu v Mladé Boleslavi
2011 Obraz v dražbě v rámci FAST filmového festivalu v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů v galerii Templ v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů ve Domě kultury v Mladé Boleslavi, Malíři malují Mladou Boleslav
Výstava obrazů v Domě kultury v Praze, Zbraslavský salon 2011
2010 Obraz v dražbě pro azylový dům v Mladé Boleslavi
Výstava obrazů ve Sboru českých bratří, Salon mladoboleslavských výtvarníků 2010
2007 Výstava TUL v Severočeském muzeu v Liberci (výstava interiérové textilie)
Výstava v galerii N v Jablonci nad Nisou (výstava interiérové textilie)Exhibitions


2021 Art Exhibition LightSpaceTime, category "Animals" - Special Recognition for the painting A Cat
2019 Forms of Paradise - Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov
Exhibition of paintings at the Gallery Špejchar in Chomutov
Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov, Salon of Artists 2019
Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2019
2018 Mosaic - Exhibition of paintings at the Gallery in Doksy
Exhibition of paintings at the Rabas Gallery in Rakovník
2017 Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2017
Exhibition of paintings at the Gallery 9 in Prague
Exhibition of paintings at the Museum of Art and Design in Benesov, Salon of Artists 2017
2013 Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2013
2012 Painting at auction within FAST Film Festival in Mlada Boleslav
2011 Painting at auction within FAST Film Festival in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings in the gallery Temple in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings at the House of Culture in Mlada Boleslav, Painters paint Mlada Boleslav
Exhibition of paintings at the House of Culture in Prague, Zbraslavský salon 2011
2010 Painting at auction for shelter in Mlada Boleslav
Exhibition of paintings in Sbor českých bratří, Salon artists Mlada Boleslav 2010
2007 TUL Exhibition in Severočeske muzeum in Liberec (interior textiles exhibition)
Exhibition at Gallery N, Jablonec nad Nisou (interior textiles exhibition)exhibitions02


Čestné uznání


2021 Soutěž LightSpaceTime, kategorie "Zvířata" - Čestné uznání za obraz KočkaSpecial Recognition


2021 Art Exhibition LightSpaceTime, category "Animals" - Special Recognition for the painting A Catcertifikat
exhibitions03

exhibitions04

exhibitions05